Belasting in Frankrijk

Ook in Frankrijk dient u belasting en sociale premies af te dragen wanneer u inkomsten ontvangt uit dit land. Op deze pagina vindt u meer informatie over het afdragen van belasting in Frankrijk.

Inkomstenbelasting

Van de belastingdienst ontvangt u een aangifteformulier. Dit noemt men het Déclaration des revenus. U vult daarop uw belastbaar inkomen in dat u kunt opvragen bij uw werkgever. Vervolgens stuurt u het ingevulde formulier terug naar de belastingdienst en kunt u er vanuit gaan dat uw inkomstenbelasting in drie termijnen geïnd wordt.
Meer informatie over het afdragen van belasting in Frankrijk kunt u vinden op de website van de Franse ambassade.

Sociale premies

De Franse werkgever houdt sociale premies in op het salaris. Voor pensioen, ziektekosten, werkeloosheid. Dit bedrag komt ongeveer neer op een kwart van uw belastbaar inkomen.