Onderwijs in Frankrijk

Het onderwijsstelsel in Frankrijk is niet hetzelfde als dat in Nederland. Om u een beetje wegwijs te maken vindt u hier meer informatie over het onderwijsstelsel in Frankrijk. Een van de dingen die opvalt aan het onderwijs in Frankrijk is dat er verschillende niveaus gevolgd kunnen worden in één en dezelfde klas. Zo hoeft een kind in principe niet te blijven zitten, maar kan het binnen het onderwijssysteem, de vakken waarop het anders zou blijven zitten, op verschillende niveaus volgen.

Wettelijk verplicht onderwijs

Volgens de Franse wet dient een kind onderwijs te volgen vanaf het jaar waarin het zes wordt tot aan het zestiende jaar. Dit beslaat in principe uit de cyclussen; ‘École élémentaire’ , het ‘Collège’ en de eerste 2 jaar van het ‘Lycée’. Het grootste deel van de ouders stuurt hun kind al vanaf het derde jaar naar de ‘École maternelle’. Het laatste jaar van de ‘maternelle’ is een voorbereiding op de ‘École élémentaire’. Dat jaar maakt ook deel uit van de 2e cyclus. Hoewel de ‘École maternelle’ dus niet verplicht is, hoort het praktisch gezien wel bij de normale schoolgang.In Frankrijk kan het kind dus al vanaf het tweede jaar naar school. Op kleinere scholen is het gebruikelijk dat kinderen van verschillende niveaus bij elkaar in de klas zitten (‘classe à double niveau’). Zoals bovenstaand schema aangeeft, hebben leerlingen na drie klassen ‘collège’ de keuze om naar het ‘Lycée professionel’ te gaan. Dit is een meer praktijkgerichte opleiding dan het ‘Lycée’ en vergelijkbaar met het beroepsonderwijs dat we kennen in Nederland. Een andere optie is doorstromen naar de universiteit om verder te studeren.

Schoolvakken

Frans, wordt gemiddeld negen uur per week gegeven. Wiskunde, 5 uur per week. Wereld ontdekking, 4 uur per week maar alleen in cyclus twee. Wetenschap, technologie, geschiedenis en aardrijkskunde, 4 uur per week en alleen in cyclus drie. Lichamelijke opvoeding en sport, vijf tot zes uur per week. Kunstzinnige opvoeding, tot twee uur per week.

Schooldagen en tijden

De schooldagen in Frankrijk zijn gemiddeld een uur langer dan in Nederland. De gemiddelde schooldag duurt van 8:45 tot 16:30. De kinderen blijven doorgaans over in de middagpauze. De kinderen op de École élémentaire krijgen ook al huiswerk dat kan oplopen tot 1 uur per dag. Alles bij elkaar is naar school gaan een dag vullende bezigheid.
Echter er zijn in Frankrijk minder schooldagen per jaar. De woensdag is vaak een vrije dag en soms wordt er nog op zaterdag ochtend les gegeven. Dat is lange tijd de standaard geweest maar dit is niet overal meer zo. Het kan per school verschillen. Een aantal scholen heeft de zaterdag als lesdag afgeschaft en geeft les op woensdagochtend.

Openbaar onderwijs of privé-school

In Frankrijk gaan de meeste kinderen naar het openbare onderwijs dat door de overheid wordt geleid. Men is dan gebonden aan de openbare school in de regio waar men woont. Het staat de ouders vrij om zelf te kiezen of ze hun kind naar een privé school sturen. Hoewel de openbare school vaak een grotere en minder persoonlijke school is, betekend dat niet automatisch dat een privé school betere kwaliteit lessen geeft. Het is dus aan de ouders zelf om te bekijken en te beslissen welke school het voor hun kind wordt.
Het grootse deel van de privé-scholen werkt onder contract met de overheid (‘sous contrat’). Het onderwijzend personeel wordt door de overheid betaald en het lesprogramma moet overeenstemmen met dat van de openbare scholen. Een privé school kan een kind weigeren op basis van zijn of haar kennis niveau.

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage voor privé scholen varieert van 10 tot 100 Euro per maand maar daar komen vaak extra kosten bij voor bijvoorbeeld het overblijven in de kantine (4 tot 8 Euro per dag), verzekeringen, schoolreisjes en schoolbenodigdheden. En als de privé school volledig onafhankelijk werkt ( ‘hors contrat’) kunnen deze kosten aanzienlijk oplopen tot wel 1000 euro per maand. Het openbaar schoolsysteem is gratis en toegankelijk voor iedereen.

Kinderen uit het buitenland

Kinderen uit een ander land die in Frankrijk naar school willen, stromen in de regel in, in het schooljaar van hun leeftijd. Soms heeft een school een ‘classe d’initiation’ (CLIN) speciaal voor de niet-franssprekende kinderen. In deze klas wordt intensief Frans taalonderwijs gegeven zodat de kinderen sneller kunnen integreren in het normale onderwijs.De ouders moeten bij inschrijving op het gemeentehuis kenbaar maken dat ze hun kind in zo’n CLIN geplaatst willen hebben.