Studeren in Frankrijk

Een van de redenen waarom mensen vertrekken naar Frankrijk, behalve werk, het mooie land, en de cultuur, kan voor een studie zijn. Het opleidingsaanbod in Frankrijk is net als in Nederland zeer gevarieerd. Kijk ook eens op ‘Onderwijs in Frankrijk’ voor meer informatie over het lager onderwijs in Frankrijk. Op deze pagina geven wij u meer informatie over alles wat met studeren in Frankrijk te maken heeft.

Soorten hoger onderwijs

Binnen het Franse hoger onderwijs kunt u kiezen voor een studie aan één van de volgende scholen;

  • Afstandsonderwijs
  • Hoger beroepsonderwijs
  • Universiteit
  • Grande Ecoles

Franse ambassade

Op de Nederlandstalige website van de Franse ambassade, ambafrance.nl, kunt u veel informatie vinden over het volgen van een studie in Frankrijk.

Diploma erkenning

Wanneer u zich in Frankrijk wilt inschrijven voor een studie zult u in de meeste gevallen moeten kunnen aantonen dat u over het gevraagde studieniveau beschikt. Dit kan door middel van eerder behaalde diploma’s. Om de erkenning van uw Nederlandse diploma of opleiding in het buitenland te kunnen aantonen, dient u uw diploma te laten legaliseren; een statusverklaring aan te vragen of een verklaring van onderwijsbevoegdheid aan te vragen bij de informatie beheer groep Nederland.

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Wilt u weten of u op grond van uw buitenlandse diploma een (oude) Nederlandse titel kunt aanvragen, of in Nederland mag lesgeven op grond van een buitenlandse onderwijsbevoegdheid dan dient u uw buitenlandse diploma te laten erkennen.
U kunt daarvoor contact opnemen met de afdeling Diploma-erkenning en Legalisatie van de DUO.
Elke werkdag van 10.00 tot 16.00 uur kunt u contact opnemen via
Telefoon: (050) 599 80 36
Fax: (050) 599 87 99
Of het bezoekadres:
Kempkensberg 12
9722 TB Groningen

En via postadres en email:
Dienst Uitvoering Onderwijs
Afdeling Diploma-erkenning en Legalisatie
Postbus 30157
9700 LJ Groningen
E-mail: ks.dw@duo.nl

Diploma waardering

In het Franse hoger onderwijs worden uw diploma’s per situatie beoordeeld. Hierbij wordt gekeken naar de status van de gevolgde opleidingen, waarbij de reputatie van de school meetelt; de inhoud van de genoten opleiding(en), alsmede de duur van opleidingen. Het Franse BaMa, de LMD, stemt naar niveau in grote lijnen overeen met opleidingen op bachelor- en masterniveau in Nederland, hoewel er wel inhoudelijke verschillen bestaan.
De Licences professionnelles verleend door een IUP komen overeen met Nederlandse hbo-bachelor’s. Bij sommige universitaire Licences is dit ook het geval. De meeste masteropleidingen – in het bijzonder de tweejarige masters –zijn vergelijkbaar met de Nederlandse master, mits er sprake is van een nationaal diploma.
Het is raadzaam om vooraf goed te informeren of een diploma welk je in Frankrijk wilt gaan halen ook in Nederland erkend wordt. Kijk voor meer informatie op ciep.fr

Franse universiteiten

De Franse universiteiten bieden studies aan die vergelijkbaar zijn met studies aan de Nederlandse universiteiten.
De universitaire opleidingen worden onderverdeeld in drie opeenvolgende cycli:
De eerste cyclus wordt afgesloten met een Bachelor/Licence diploma na drie jaar universitaire studie.
De tweede cyclus leidt tot een maîtrise in één jaar, en na een extra jaar tot een DEA (Diplôme d’Etudes Approfondies), een DESS (Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées) of een DRT (Diplôme de Recherche Technologique). Deze diploma’s zijn vergelijkbaar met een Master degree.
De derde cyclus wordt gewijd aan het doen van onderzoek en wordt beëindigd met een doctoraat die men verkrijgt na het schrijven van een scriptie. Dit doctoraat (doctorate degree -Ph D) wordt na een DEA in drie jaar voorbereid. De studenten die geïnteresseerd zijn in een doctoraat hebben de mogelijkheid een bipromotie te halen waarna men een dubbele doctorstitel behaalt.

Toelatingsvoorwaarden

Nederlandse studenten kunnen op elk niveau worden toegelaten, mits de Franse universiteit hun diploma’s erkent. Het is dus van belang om eerst contact op te nemen met de Informatie Beheer groep voor uw diploma erkenning in Frankrijk.

Hoger Beroeps Onderwijs

U kunt binnen het Hoger Beroeps Onderwijs een keuze maken uit korte of lange opleidingen.
Voor de langere route kunt u er vanuit gaan dat u binnen vier jaar uw studie voltooid.
Wilt u echter sneller studeren en bovendien beroepsgericht, dan kunt u zich aanmelden voor een kortere opleiding die doorgaans 2 jaar duurt.
Voor de korte opleidingen worden vaak strengere toelatingseisen gesteld.
Er wordt goed gekeken naar uw niveau en vooropleiding en of deze op elkaar aansluiten.
De korte opleidingen duren over het algemeen twee of drie jaar en betreffen vooral de dienst-, industrie- en handelssector.
De studies worden of gegeven door multidisciplinaire instellingen die aan de universiteiten verbonden zijn (Les Instituts Universitaires de Technologie – IUT) of door gespecialiseerde scholen. Deze opleidingen bevatten altijd een stage bij een bedrijf. De korte opleidingen kunnen met één of twee jaar verlengd worden voor specialisatie.

Grandes Ecoles

Een Grande Ecole is een onderwijsinstituut die studeren op kleinschalige wijze aanbiedt. Per instituut is er plaats voor maximaal 400 studenten. Een Grande Ecole is gericht op universitaire studies. Elke Grande Ecole heeft haar eigen specifieke toelatingseisen en een zeer strenge selectie. Daartegenover bieden zij uiteraard door de staat erkende diploma’s van hoog niveau.

Een internationale omgeving

Een Grande Ecole biedt een internationale omgeving. De opleiding bevat eveneens het leren van vreemde talen met meerdere stages in het buitenland.
Veel Grandes Ecoles hebben overeenkomsten gesloten met buitenlandse universiteiten zodat er een mogelijkheid is om aan het einde van de studie twee diploma’s te behalen, op Europees en internationaal niveau.
Veel bekende Franse persoonlijkheden uit de politiek en het bedrijfsleven hebben hun studie gevolgd aan een Grande Ecole.
President J. Chirac en Valery Giscard d’Estaing zijn oud-leerlingen van de ENA, net zoals de CEO van KLM-Air France, Jean Cyril Spinetta. Louis Pasteur, J.P. Sartre, Simone de Beauvoir, Pierre Bourdieu, J. Derrida, Michel Foucault, Laurent Fabius en Alain Juppé zijn oud-leerlingen ENS. Carlos Ghosn (CEO van Renault) en Jean-Martin Folz (CEO van Peugeot) hebben een ingenieursopleiding gevolgd aan de Ecole Polytechnique.

Nederlandse studenten en Grande Ecole

Via uitwisselingsprogramma’s tussen Nederlandse universiteiten en een Grande Ecole kunnen Nederlandse studenten in aanmerking komen om aan een Grande Ecole te studeren. U kunt per Universiteit vragen of er een uitwisselingsovereenkomst bestaat met een Franse Grande Ecole.

Diplomering in Frankrijk

In het universitair onderwijs kunnen verschillende soorten getuigschriften behaald worden: nationale diploma’s, instellingsgetuigschriften en getuigschriften.
Opleidingen die leiden tot een nationaal diploma, staan onder toezicht van het ministerie van Onderwijs. Opleidingen die leiden tot een instellingsgetuigschrift (Diplôme d’Université of Certificat d’École) vallen onder de verantwoordelijkheid van de instelling zelf.

Bachelor-mastersysteem

Frankrijk is in 2002 begonnen met de invoering van het bachelor-mastersysteem en heeft net als in Nederland twee cycli in het hoger onderwijs. Maar de Fransen zouden geen Fransen zijn als ze het Europese stelsel geen eigen naam gaven, daarom spreekt men niet van BaMa, maar van LMD. De LMD-structuur onderscheidt vier graden: Baccalauréat, Licence, Master en Doctorat.

De taal

Zonder een zeer goede kennis van het Frans kun je niet in Frankrijk studeren. Erkende Engelstalige opleidingen komen zelden voor.
Voor toelating tot de bachelorfase moet die kennis liggen op het niveau van het Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF) vergelijkbaar met een goed vwo-niveau.
Informeer naar een taaltoets bij de Culturele Dienst van de Franse ambassade. De DALF-toets wordt meestal in juni georganiseerd.
Voor toelating tot de masterfase of een promotietraject moet je een toets Frans afleggen bij Maison Descartes of bij de instelling waar je, je hebt aangemeld. Studeer je in Frankrijk met een Socrates/Erasmus-beurs, dan kun je worden vrijgesteld van de taaltoets.